::: SPRAWODZANIE Strona 1   : Volkswagen Bratislava, Whirlpool Poprad, Auto Gábriel Košice, Tesco Michalovce

Strona 2   : PO-CAR Prešov, Tatran hádzanárska hala, Prima Poprad, Kremix Trebišov

Strona 3   : Kronospan Prešov a Zvolen, SCP Neusiedler Ružomberok, Zimný štadión Bardejov

Strona 4   : Lista budow realizovanych  VOLKSWAGEN BratislavaVolkswagen Bratislava - monta¿ plaszczu RANNILA oko³o 13500 m2 i monta¿ technologicznego stropu dzia³owego oko³o 600 ton. Rok 2000.
  WHIRLPOOL PopradWhirlpool Poprad - generalna dostawa i monta¿ holu (2200 m2) s³u¿¹cego do kszta³towania blach do produkcji pralek automatycznych. Rok 2003.  WHIRLPOOL PopradWhirlpool Poprad - generalna dostawa i monta¿ holu magazynowego (4000 m2). Rok 2002.  AUTO GÁBRIEL Košice


AUTO GÁBRIEL - dostawa i monta¿ konstrukcji stalowej i p³aszczu Kingspan salonu samochodowego i serwisu samochodowego VW. Rok 2003.  TESCO MichalovceTESCO Michalovce - dostawa i monta¿ konstrukcji stalowej. Rok 2003.


 Strona 1   : Volkswagen Bratislava, Whirlpool Poprad, Auto Gábriel Košice, Tesco Michalovce

Strona 2   : PO-CAR Prešov, Tatran hádzanárska hala, Prima Poprad, Kremix Trebišov

Strona 3   : Kronospan Prešov a Zvolen, SCP Neusiedler Ružomberok, Zimný štadión Bardejov

Strona 4   : Lista budow realizovanychProfil firmy   :::    Technologie   :::    Sprawodzanie   :::    Kontakty