::: SPRAWODZANIE Strona 1   : Volkswagen Bratislava, Whirlpool Poprad, Auto Gábriel Košice, Tesco Michalovce

Strona 2   : PO-CAR Prešov, Tatran hádzanárska hala, Prima Poprad, Kremix Trebišov

Strona 3   : Kronospan Prešov a Zvolen, SCP Neusiedler Ružomberok, Zimnę štadión Bardejov

Strona 4   : Lista budow realizovanych  KRONOSPAN PrešovKronospan Prešov - dostawa i montaż konstrukcji stalowej, rurocičgu hermetycznego, rekonstrukcja holu roztrzaskania i zbudowanie œciany przeciwko halasu do produkcji płyt wiórowych. Rok 1999.
  KRONOSPAN ZvolenKronospan, Zvolen - dostawa i montaż konstrukcji stalowej holu, mostów transportowych dla poszerzenia produkcji płyt wiórowych, 510 ton. Lipiec – sierpień 2004.  SCP NEUSIEDLER RužomberokSCP Neusiedler, Ružomberok - dostawa i montaż konstrukcji stalowej mosta transportowego i płaszczu Kingspan, 290 ton konstrukcji stalowej, 3600 m2 płaszczu. PaŸdziernik – grudzień 2002.  ZIMNĘ ŠTADIÓN BardejovZimnę štadión, Bardejov - dostawa i montaż konstrukcji stalowej i płaszcz Kingspan dla holu stadiona zimowego, 320 ton konstrukcji stalowej, 7500 m2 płaszczu. Kwiecień – wrzesień 2004.


 Strona 1   : Volkswagen Bratislava, Whirlpool Poprad, Auto Gábriel Košice, Tesco Michalovce

Strona 2   : PO-CAR Prešov, Tatran hádzanárska hala, Prima Poprad, Kremix Trebišov

Strona 3   : Kronospan Prešov a Zvolen, SCP Neusiedler Ružomberok, Zimnę štadión Bardejov

Strona 4   : Lista budow realizovanych
Profil firmy   :::    Technologie   :::    Sprawodzanie   :::    Kontakty