::: REFERENCIE
ZOZNAM REALIZOVANÝCH STAVIEB FIRMOU IK Steel spol s r.o. PREŠOV:

 • Elektrifikácia železničnej trate Prešov-Plaveč - na túto stavbu sme dodali kompletne všetky stožiare, brány a lištový materiál. Stavba bola realizovaná v rokoch 1995 až 1997. Celkove bolo dodaných 1414 ks stožiarov a 1430 m brán. Kontakt: p. Neubeller 055-6780519.
 • Osvetlenie koľajových tratí vo VSŽ Košice - dodávka osvetľovacích veží o výške 22 m. Realizácia v roku 1996. Jednalo sa o 5 ks veží.
 • Elektrifikácia koľajísk na Termináli Dobrá - prekládková stanica Čierna nad Tisou - dodávka trakčných stožiarov, brán a lištového materiálu. Realizácia v roku 1996.
 • Elektrifikácia železničnej trate Čaňa - štátna hranica Maďarskej republiky – komplexná dodávka stožiarov, brán a lištového materiálu.
 • Komplexná rekonštrukcia žel. trate Spišská Nová Ves-Vydrník - komplexná dodávka stožiarov, brán a lištového materiálu. Dodaných bolo 210 ks stožiarov. Realizácia v roku 1997.
 • Autosalón - Autoservis OPEL Košice - komplexná dodávka a montáž oceľovej konštrukcie predajnej haly, svetlíka, roštov a oplotenia. Realizácia v roku 1998.
 • Podkrovné byty na Sázavského ul. v Bardejove - dodávka a montáž oceľovej konštrukcie na 8. posch. obytného domu rozmerov 100x10 m pre dvojpodlažné podkrovné byty. Realizácia v roku 1998. Kontakt: Ing. Hlinka 051–7711172
 • EuroTel Bratislava - výroba a montáž pozinkovaných oceľových konštrukcií pre zavesenie antén na prenos signálu na rôznych objektoch na východe Slovenska.
 • Železničná stanica Maťovce - vonkajšie osvetlenie - výroba 74 ks osvetľovacích stožiarov JŽ 12 a 13 ks osvetľovacích veží OS 20P. Realizácia v roku 1998.
 • Čerpacia stanica MKM Dúbrava Prešov - výroba a montáž oceľovej konštrukcie prístrešku nad výdajnými stojanmi, strešnej konštrukcie včítane montáže strešného plášťa SCINIP. Realizácia august – september 1998.
 • Sklad komponentov Whirlpool - Slovakia a.s. Poprad - Matejovce - výroba a montáž pozinkovanej oceľovej konštrukcie haly rozmerov 56x27x6m. Realizácia december l998 - február 1999.
 • KRONOSPAN Slovakia s.r.o. Prešov - rekonštrukcia a opláštenie plechom RANILLA haly sušiarne.
 • PO CAR Prešov - výroba a montáž OK autosalónu ŠKODA a VW. Kontakt: Ing. Berezný 051-7593850
 • Železničné stavby Košice - výroba a montáž lávky pre peších cez šesť koľají v žel. st. Skalité. Kontakt: Ing. Turlík 055-6780413.
 • Whirlpool Slovakia s.r.o. Poprad - gen. dodávateľ haly o ploche 1800 m2, jún - júl 2002.
 • Kremix Trebišov - výroba a montáž OK výrobne omietkových zmesí (výška 32 m, pôdorys 13 x 9 m, 180 ton ), montáž technológie, august - september 2002.
 • Hádzanárska hala Prešov - rekonštrukcia tribún, 100 ton, júl- august 2002.
 • MKM Prešov - výroba a montáž OK čerpacej stanice pohonných hmôt.
 • PSJ Chemkostav Michalovce - dodávka a montáž OK dopravného mosta a opláštenia v SCP Ružomberok, 290 ton OK a 3600 m2 plášťa, október - december 2002.
 • Volkswagen Poprad - výroba a montáž OK autosalónu, september 2002, 35 t.
 • Volkswagen Košice - výroba a montáž OK autosalónu a autoservisu, 75 ton, január až apríl 2003.
 • Whirlpool Slovakia s.r.o. Poprad - dodávka a montáž výrobno-skladovacích hál o ploche cca 8 000 m2, október 2002 - apríl 2003.
 • PSJ Chemkostav Michalovce - dodávka a montáž OK Hypermarketu TESCO Michalovce, 70 t, júl - august 2003.
 • Whirlpool Slovakia s.r.o. Poprad - generálna dodávka haly PRIMA pre francúzskeho dodávateľa plastových bubnov do automatických práčok, 8000 m2, júl - december 2003.
 • Zimný štadión Bardejov - výroba a montáž OK a opláštenia, apríl – september 2004.
 • Samsung Galanta - výroba a montáž OK, február - marec 2004, 190 t.
 • Kronospan Prešov - výroba a montáž OK pre osadenie cyklónov a podperné oceľové konštrukcie pre vzduchotechnické potrubia, výroba a montáž 146 ton vzduchotechnického potrubia odsávania a dopravy materiálu, august až december 1999. Kontakt: Ing. Roháč 051-7461129.
 • Tatratextil Poprad – Hozelec. Výrobno-administratívne priestory – montáž sendvičových strešných a stenových panelov METECNO v množstve 2100 m2 v termíne september – október 1999.
 • Šarišské pekárne a cukrárne Prešov – hala šokového mrazenia – dodávka a montáž strešných a stenových sendvičových panelov METECNO v množstve cca 850 m2 v mesiaci august 1999. Kontakt: Ing. Šofranko 051/7734067.
 • ARTWEGER Prešov - montáž 3 ks oblúkových polykarbonátových svetlíkov dĺžky 40 m v mesiaci október 1998.
 • MKM Prešov - montáž 2 ks oblúkových polykarbonátových svetlíkov dĺžky 20 m v mesiaci jún 1999.
 • LAKTIS Žilina - montáž strešných sendvičových panelov METECNO v množstve cca 450 m2 v mesiaci máj 2000.
 • Volkswagen Bratislava - montáž obvodového plášťa Rannila v celkovom množstve 13 500m2 a montáž OK plošín v množstve 600 ton v mesiacoch august až december 2000.
 • KRONOSPAN Slovakia s.r.o. Prešov - výroba a montáž vzduchotechnického potrubia odsávania linky na výrobu plávajúcich podláh a montáž rekuperačných filtrov v mesiacoch júl, august 2000. Kontakt: Ing. Roháč 051-7461129.
 • KRONOSPAN Bulgaria - montáž vzduchotechnických zariadení a oceľovej konštrukcie pri rekonštrukcii linky na výrobu drevotrieskových dosák, realizácia december 2000- február 2001.
 • Whirlpool Slovakia Poprad - gen. dodávateľ expedičného skladu - haly o ploche 2500 m2 , december 2000 až apríl 2001. Kontakt: p. Biondi 052-7123111.
 • J.Š. Nápoje Široké - výroba a montáž oceľovej konštrukcie haly 42x45 m pre výrobu nápojov. Kontakt: p. Šofranko 051 –7911432.
 • Tatramat Poprad - výroba a montáž oceľovej konštrukcie haly expedičného skladu o ploche 1200 m2, dodávka a montáž oblúkových svetlíkov, opláštenie haly systémom Rannila. Kontakt: p. Ambrož 052-7127111.
 • Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa - demontáž, výroba a montáž visutej lávky pre peších cez rieku Poprad dĺžky 64 m.
 • Lávka, SkalitéDodávka a montáž lávky pre peších cez šesť koľají v železničnej stanici Skalité. Apríl – júl 2002.
 • Lávka, Stará Ľubovňa - demontáž starej, dodávka a montáž visutej lávky pre peších cez rieku Poprad dĺžky 64 m. Október – december 2001Profil firmy   :::    Technológie   :::    Referencie   :::    Kontakty