::: REFERENCIE Stránka 1   : Najvýznamnejšie stavby v rokoch 1998-2004

Stránka 2   : Najvýznamnejšie stavby v roku 2006

Stránka 3   : Najvýznamnejšie stavby v roku 2007

Stránka 4   : Najvýznamnejšie stavby v roku 2008

Stránka 5   : Najvýznamnejšie stavby v roku 2009

Stránka 6   : Najvýznamnejšie stavby v roku 2010

Stránka 7   : Najvýznamnejšie stavby v roku 2011

Stránka 8   : Najvýznamnejšie stavby v roku 2012

Stránka 9   : Najvýznamnejšie stavby v roku 2013


Najvýznamnejšie stavby IK Steel, spol.s.r.o. v roku 2012


 • Povrchová úprava trakčné stožiare ELTRA Košice
 • Výroba rezanie plameňom pre ELTRA Košice
 • Výroba OK pre Metso Minerals vo Francúzsku
 • Výroba OK pre VSE Košice
 • Výroba a montáž haly v Ploské
 • Výroba a montáž haly Pneumat Prešov
 • Výroba a montáž Decodom Košice
 • Výroba a montáž násypky Šamorín
 • Výroba OK pre FMW v Maďarsku
 • Výroba a montáž haly v Prešove ROKO, Strojnícka ulica
 • Výroba a montáž nadstavby SOU v Poprade
 • Výroba a montáž násypky Úněšov
 • Výroba a montáž OK rekonštrukcie nemocnice v Banskej Bystrici
 • Výroba a montáž OK pre ČS Prešov - AGIP
 • Výroba a montáž OK pre sladovne v Kluczewo, Poľsku
 • Výroba a montáž zastrešenia UPJŠ Košice
 • Rekonštrukcia obchodného centra v Považskej Bystrici
 • Výroba a montáž PO CAR Prešov
 • Nadstavba administratívnej budovy v Považskej Bystrici


Profil firmy   :::    Technológie   :::    Referencie   :::    Kontakty